Kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych” – 280 h

730,00 

Kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych” – 280 h – cena 1300 zł  580 zł