Kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych” – 210 h

620,00 

Kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych” – 210 h – cena 900 zł 440 zł