Kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych” – 100 h

520,00 

Kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych” – 100 h – cena 600 zł 340 zł.