Gaśnica proszkowa GP2XABC – Producent GAZ -TECH

185,00 

Przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa o małych pojemnościach znajduje zastosowanie szczególnie w zabezpieczeniu przeciwpożarowym samochodów, biur, mieszkań. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

Ogólne dane techniczne:

  • zakres stosowania: do gaszenia pożarów grupy ABC
  • masa całkowita: ok. 3,65 kg
  • masa środka gaśniczego: 2 kg
  • rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy ABC
  • czas działania: min. 6 s
  • ciśnienie robocze: 16 bar w temperaturze 20oC
  • zakres temperatur stosowania: -20 do +60oC
  • minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 8 A i 34 B

Gaśnica spełnia wymagania Normy PN-EN 3-7:2007 co zostało potwierdzone dobrowolnym certyfikatem zgodności Nr 1760/2004/2007 wydanym przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
Cena uzależniona jest od ilości zamawianych produktów.

Kategoria: